27.6.08

naked

13.6.08

totally pimped car...

ali iz malega raste veliko;
zdaj je zelenja že skoraj do črne plastične letvice....